Sådan samarbejder du med os, hvis du vil bruge Genfortalt Podcast til at vise dit område frem på en ny måde. En Genfortalt-produktion består af 5 faser.

Fase 1: Ideen opstår – partnere findes

Måske har vi læst en spændende artikel i avisen eller et tidsskrift. Måske har vi været igennem et lokalområde og er stødt på noget, der fascinerede… 

Og så er vores næste tanke selvfølgelig, at den historie bør andre mennesker også kende! Genfortalt Podcast laver historierne sammen med lokale partnere. De er eksperter på eget område og har de bedste kilder. Derfor begynder vi med at spørge de relevante i lokalområdet, om der er interesse for at få fortalt deres egen historie på en ny måde, og vi går igang med at forklare, hvordan man samarbejder med os. . 

2. Fundraising og/eller kontrakt

Genfortalt Podcast taler med vores partnere: Hvilke historier vil vi fortælle, hvor mange, hvor lange etc. Så går vi i gang med projektbeskrivelsen: Vi skriver en ansøgning til lokale og nationale fonde og måske bidrager det lokale erhvervsliv også – det er det bedste. Genfortalt Podcast og partner(ne) deltager med medfinansiering i form af medgået tid (som minimum). Jo mere en partner forpligter sig på projektet, desto større er chancen for fonds-succes. 

3. Genfortalt Podcast producerer

I den tredje fase er vi endelig i gang med det rigtige arbejde: At producere en fantastisk podcast. Her bidrager partner(ne) med ekspertviden og – alt efter præferencer – måske også med ideer til historier og vinkler på dem. Genfortalt Podcast researcher og laver en række baggrundsinterviews med vores kilder. Det gør vi for at få de vigtige nuancer i historien med og at sikre, at det vi fortæller er korrekt.

Partnerne skal i denne del af processen bruge 1-2 timer per episode på baggrundsinterviews og på de interviews, der skal blive en del af podcasten. 

Genfortalt Podcast skriver et udførligt manus for hver episode, hvor al speak, plot, lydbilleder mv fremgår. Alle partnere får manus til gennemsyn. Og så skal vi ud af hulen! Når manus er klar, tager vi ud og optager. Her får vi interviews, reallyd, lydbilleder og stemninger i hus. Det er også her vi finder tråde ind i nutiden og de fysiske spor af historien, som er en del af podcasten. På optageturene producerer vi fotos og videomateriale til brug for senere markedsføring. 

4. Genfortalt Podcast distribuerer 

Genfortalt Podcast sørger for, at serien får sin egen hjemmeside at “bo på”, distribueres ud på alle gængse podcastplatforme og at alle partnere for mulighed for at indlejre den på egen hjemmeside. Vi bruger programmet LibSyn og sørger for, at podcasten kommer til at ligge på Apple Podcast, Podimo, Spotify og andre gængse podcast-platforme.

5. Genfortalt Podcast kommunikerer

Hvis budgettet tillader det, og partnerne vil, står vi for markedsføringen af podcasten, og vi hjælper også med at omdanne podcasten til undervisningsmateriale og fysiske events. 

Har du en idé, er du meget velkommen til at kontakte os. Så tager vi en snak om mulighederne for et samarbejde om at fortælle de vigtigste historier fra dit område.

Eksempel på et af Genfortalt Podcasts samarbejder med to museer og den regionale kulturaftale.